Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


SPOREDNI PROIZVODI DOBIJENI U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: Prilikom podnošenja zahteva za odobravanje postupka aktivnog oplemenjivanja potrebno je navesti očekivane sporedne proizvode
VODIČ ZA IZVOZ U SAD: • Srpski proizvodi i pored troškova transporta mogu biti konkurentni ako imaju kvalitet

SVRSTAVANJE SAMOSTOJEĆIH APARATA ZA VODU PREMA CARINSKOJ TARIFI

Izvor: Paragraf Lex