Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: DONOŠENJE REŠENJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJIM SE UTVRĐUJE PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 39
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA NASLEĐE I POKLON IZ RAZLOGA ŠTO JE PORESKI OBVEZNIK PENZIONER - Zakon o porezima na imovinu: član 21
Izvor: Paragraf Lex