Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAHVALJUJUĆI REFORMI U OBLASTI REGISTRACIJE, SRBIJA OSTVARILA NAPREDAK NA LISTI DOING BUSINESS


Svetska banka i Međunarodna finansijska korporacijia (IFC)  su objavile "Izveštaj o poslovanju 2013". Na globalnoj listi koja meri lakoću poslovanja u 185 zemalja sveta, Srbija je ostvarila skok sa prošlogodišnjeg 95. na 86. mesto, našavši se među deset ekonomija koje su sprovele najveći broj reformi. Pozicija Srbije unapređena je za 9 mesta zahvaljujući pomaku u tri oblasti: osnivanje preduzeća, sprovođenje ugovora i rešavanje pitanja nesolventnosti.

U izveštaju se navodi da je Srbija omogućila lakše osnivanje preduzeća ukidanjem obaveze uplate minimalnog kapitala. Pored toga, proces rešavanja nesolventnosti ojačan je uvođenjem privatnih izvršitelja, smanjenjem početne cene za prodaju sredstava, ukidanjem žalbi, ubrzavanjem procedura i uvođenjem elektronskog registra sudskih zabrana radi omogućavanja uvida javnosti u sve zabrane koje se tiču upravljanja ili vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom. Konstatovano je i da je sistem privatnih izvršitelja takođe omogućio lakše sprovođenje ugovora.

Najveći napredak, za 49 mesta, zabeležen je u oblasti otpočinjanja poslovanja, u kojoj je Srbija rangirana na 42. mestu, zahvaljujući sprovedenoj reformi kojom je ukinut minimalni osnivački kapital. U izveštaju se navodi da je za otpočinjanje poslovanja preduzeća neophodno sprovesti 6 procedura, koje ukupno traju 12 dana, od čega postupak registracije u APR-u traje do 3 dana.

Novi "Izveštaj o poslovanju 2013" (Doing Business) Svetske banke i IFC-a pokazuje da u oblasti unapređenja uslova za poslovanje za domaće firme prednjači region Evrope i Centralne Azije koji je u tom smislu pretekao Istočnu Aziju i Pacifik i postao region sa najboljim uslovima za poslovanje posle razvijenih zemalja OECD-a. 

Izvor: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#