Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

MINI INTERVJU: Prof. dr MILICA PROSTRAN, predsednica Republičke komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance


Profesorka dr Milica Prostran, naš ugledni stručnjak za farmakologiju i kliničku farmakologiju, imenovana je za predsednicu Republičke komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance, koja treba da doprinese i budućoj, efikasnijoj borbi protiv zloupotrebe droga. Vlada Srbije je osnovala komisiju od dvadesetak članova, koju čine istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i predstavnici ministarstava nadležnih za zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove i odbranu...

Šta je glavni zadatak Republičke komisije za psihoaktivne supstance?

Srbija je na međunarodnom putu droga, svakodnevno na ulici se pojavljuju nove psihoaktivne supstance, a tužilaštvo zbog neusklađenosti zakonskih propisa ne može da procesuira neke veoma važne sudske postupke zloupotrebe ovih supstanci do kraja. Naša zemlja je potpisnik međunarodnih konvencija i samim tim mora da obavlja kontrolu ovih supstanci da bi sprečila njihovu zloupotrebu. Istovremeno, supstance koje se nalaze na listama i koje se koriste u medicinske svrhe, moraju da budu dostupne. Kao zemlja morali smo da nađemo mehanizme da napravimo ravnotežu između zabrane, odnosno kontrole i dostupnosti svih onih supstanci koje se koriste u medicinske svrhe.

Ima li u Srbiji zloupotrebe ovih supstanci?

Zloupotreba kod nas ima, kao i u svakoj drugoj zemlji. U Srbiji postoji važeći spisak iz 2005. godine, odnosno Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci, koji nije potpun. Na ulice brzo stižu i prodaju se nove sintetisane psihoaktivne supstance. Nova lista, koja je skoro potpuno spremna, neće moći da bude objavljena sve dok se ne donese novi Krivični zakon, koji se usklađuje sa Zakonom o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama. Listu potpisuje ministar zdravlja, jer logističku, odnosno stručnu podršku komisiji daje Ministarstvo zdravlja. Novi spisak praktično je gotov, ali se čeka usklađivanje Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama i Krivičnog zakona, jer kako je već naglašeno, ta dva zakona različito definišu pojam opojna droga.

Svaka nova supstanca, koja potencijalno izaziva zavisnost moraće da se naknadno stavlja na listu.

Šta se danas u Srbiji podvodi pod pojam droge i narkotika?

Termin psihoaktivne kontrolisane supstance je nov, zamenio je termine narkotik ili droga, a usvojile su ga međunarodna zajednica i nauka. On obuhvata i opojne droge to jest narkotike, psihotropne supstance, proizvode biološkog porekla, koji imaju psihoaktivno dejstvo i druge psihoaktivne kontrolisane supstance. Pod taj termin podvode se i duvan i alkohol. Prema tome, opojna droga je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama Ujedinjenih nacija, odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem, smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge psihološke ili funkcionalne promene centralnog nervnog sistema.

Izvor: O. Popović