Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ĆE SE PRIMENJIVATI I ZA KRIVIČNA DELA KOJA NE SPADAJU U ORGANIZOVANI KRIMINAL


"Ovaj zakon primenjivaće se od sledeće godine za sva krivična dela, ali izmenjen i dopunjen", rekao je Ministar pravde Nikola Selaković na raspravi o izmenama i dopunama Krivičnog zakona i Zakonika o krivičnom postupku u Palati Srbije.

Ministar je govoreći o novinama ZKP istakao da je zakonodavna tehnika novog zakona mnogo bolja, i prilagođena krivičnopravnoj tradiciji Srbije.


Selaković je dodao i da izmene i dopune ključnih zakona u oblasti pravosuđa utiču na poboljšanje zakonodavnog procesa u Srbiji, koji nije u zadovoljavajućem stanju i kojeg je potrebno jačati.

Izvor: Tanjug