Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2012. godine •
• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 101/2012
• OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U TOKU GODINE
• PORESKI TRETMAN ULAGANJA U KUPOVINU OBJEKTA IZGRAĐENOG BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ODNOSNO U IZGRADNJU OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Izvor: Paragraf Lex