Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE UČENIČKIH EKSKURZIJA - PREMA STARIM PRAVILNICIMA I SA ISTIM PROBLEMIMA: • Način izbora turističke agencije, dnevnica i/ili nadoknada nastavniku i "roditeljski dinar" •
• PRIMENA KAPITACIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI SA PRIMERIMA UTVRĐIVANJA OCENA ZA RADNI UČINAK OD 1.10. 2012. GODINE - PREMA ZADATIM - NOVELIRANIM KRITERIJUMIMA

Izvor: Paragraf Lex