Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Vlada krši načelo javnosti rada neobjavljivanjem važnih sporazuma


Nevladina organizacija "Transparentnost Srbija" je "sa žaljenjem" konstatovala da Vlada Srbije nastavlja da krši načelo javnosti rada, iako je to bilo jedno od antikorupcijskih principa koji su proklamovani prilikom njenog formiranja.

Ta NVO navodi da je "najnoviji primer kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijma od javnog značaja, odnosno propuštanje Vlade da u zakonskom roku od 15 dana dostavi našoj organizaciji memorandume i sporazume sklopljene između Republike Srbije i kompanije "Global Capital Advisors Management" iz UAE".

U saopštenju se, kao primer za to, navodi i to što vlada nije dostavila toj organizaciji "sve sporazume sklopljene sa kompanijom 'Sekjurum ekviti partners Jurop' (Securum Equity Partners Europe) o izgradnji solarnog parka".

"Transparentnost Srbija" podseća da je na sajtu Vlade Srbije u rubrici "Ekonomski ugovori i sporazumi“ objavljeno samo pet dokumenata za poslednjih desetak godina.

Dodaje se da "jednako štetne efekte ima i neobjavljivanje zaključaka Vlade" i navodi da "neki od tih akata, kako se pokazalo i u primeru postupanja prema kompaniji Simpo, po našoj oceni, bitno urušavaju pravni sistem".

Izvor: RTV, 29.8.2013.