Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Septembar 2013. godine •

PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU KOJE BI OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA, PREKO KOG TO STRANO PRAVNO LICE IZVODI RADOVE U SRBIJI, IZVRŠIO PREMA DRUGOM STRANOM PRAVNOM LICU

PRODAJA OPREME NAKON UVOZA

SVRSTAVANJE SUDOPERA OD KERAMIKE I OD GRANITA PREMA CARINSKOJ TARIFI

Izvor: Paragraf Lex