Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 •   PRAVILNIK   O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG   SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br.   15/2007, 5/2011 i 8/2012)
 •   TÖRVÉNY   VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL (A Szerb   Köztársaság Hivatalos Közlönye, 99/2009. és 67/2012. - AB határozat)
 •   ODLUKA   O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I   ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada   Zrenjanina", br. 2/2012 i 23/2012)
 •   POSLOVNIK   SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br.   31/2008 - prečišćen tekst i 23/2012)
 •   PRAVILNIK   O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PAKETA POMOĆI U HRANI   ZA NAJUGROŽENIJA DOMAĆINSTVA IZBEGLICA, IZBEGLICA KOJE SU UKINULE STATUS   IZBEGLICE ZBOG PRIHVATANJA DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE I INTERNO   RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada   Zrenjanina", br. 23/2012)
 •   STATUT   GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2008 i   23/2012)
 •     Apelacioni     sud u Kragujevcu: RANIJE OSUDE KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST PRILIKOM     ODMERAVANJA KAZNE - Krivični zakonik: član 54
 •     Apelacioni     sud u Kragujevcu: SASLUŠAVANJE ILI PISMENO IZJAŠNJAVANJE OKRIVLJENOG O     RAZLOZIMA ZA PRODUŽENJE PRITVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 142a     i član 146 stav 2
 •     Privredni     apelacioni sud: NEMOGUĆNOST OSPORAVANJA ČINJENICA UTVRĐENIH U PRVOSTEPENOM     POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 478
 •     Privredni     apelacioni sud: ODBIJANJE ŽALBE UREDNO POZVANOG TUŽENOG USLED NEMOGUĆNOSTI     NAVOĐENJA NOVIH ČINJENICA - Zakon o parničnom postupku: član 375
 •     Privredni     apelacioni sud: ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA OBAVEZE KOJE JE PO OVLAŠĆENJU     PREUZELO FIZIČKO LICE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 84, 89 i 600
 •     Viši     sud u Kraljevu: IZVEŠTAJ LEKARA O ZDRAVSTVENOM STANJU I POTREBI LEČENJA     OPTUŽENOG KOJI SE NALAZI U PRITVORU - Zakonik o krivičnom postupku: član     142a
 •     Viši     sud u Kraljevu: ZAMENA PRITVORA MEROM ZABRANE NAPUŠTANJA STANA ILI MESTA     BORAVIŠTA ZBOG LOŠEG ZDRAVSTVENOG STANJA OPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom     postupku: član 136 st. 10 i 11
 •   ODLUKA   O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2011. GODINU ("Sl. list grada   Pančeva", br. 28/2012)
 
 
 
 
 
                                                                     
       
       
       
       
       
       
       
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti