Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - ISPLATA NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT (DNEVNICA) FIZIČKOM LICU KOJE JE ANGAŽOVANO NA OSNOVU AUTORSKOG UGOVORA
• Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENOG KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
• Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN TRANSAKCIJE U KOJOJ PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE - VLASNIK UDELA U STRANOJ KOMPANIJI VRŠI PRODAJU ISTOG DRUGOJ STRANOJ KOMPANIJI
• Pitanje i odgovor - PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA TEKUĆU GODINU
• Pitanje i odgovor - RAČUNANJE GODINA STAŽA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU STRANOM DRŽAVLJANINU RADI OBRAČUNA OTPREMNINE ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA
• Pitanje i odgovor - RAČUNOVODSTVENO-PORESKI TRETMAN PRODAJE PLASTIČNIH OTPADAKA KAO SEKUNDARNE SIROVINE

Izvor: Paragraf Lex