Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PREKOGRANIČNOG KRETANJA OTPADNIH VOZILA: • Popunjavanje dokumenta o kretanju opasnog otpada, dokazivanje vlasništva, sakupljanje i tretiranje otpadnih vozila •
• Pitanje i odgovor - PRAVDANJE NENAPLAĆENOG NOVČANOG POTRAŽIVANJA REZIDENTA PREMA NEREZIDENTU PO OSNOVU REALIZOVANOG IZVOZA ROBE

Izvor: Paragraf Lex