Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "BOSUT" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2013)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "JEZERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2013)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "KUĆINE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2012 i 17/2013)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "SAVA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2013)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "STUDVA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2013)
 • MERE ZA PREVENCIJU NASILJA I ZLOSTAVLJANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2013)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA NA UNIFORMI KOMUNALNIH POLICAJACA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2010, 44/2011 i 22/2013)
 • PROGRAM PREVENCIJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012 i 22/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA SAGLEDAVANJE STANJA I PREDLAGANJE MERA I AKTIVNOSTI ZA POBOLJŠANJE USLOVA ZA OBAVLJANJE AUTO-TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2013 i 22/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2011, 5/2012 i 22/2013)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2009 i 3/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM POVERAVANJU PRIGRADSKIH LINIJA PREVOZNIKU DOO ASP "JUGOTRANS" IZ LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE KOŠTANJA JEDNE ŠTAMPANE STRANE "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA LESKOVCA" ZA 2013. GODINU ZA KORISNIKE USLUGA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" ("Sl. list grada Subotice", br. 10/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 10/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE ("Sl. list grada Subotice", br. 10/2013 - prečišćen tekst)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 16/2013 OD 26.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 16/2013 OD 29.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SOKOBANJA", BR. 8/2013 OD 24.5.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex