Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSPOROST PRAVOSUĐA U REPUBLICI SRBIJI STVARA OGROMNE GUBITKE


Koliko se godišnje baca para zbog sporosti sprovođenja propisa i odlaganja suđenja? Godišnje se odloži milion ročišta, gubici po sudijskom danu između 30.000 dinara i 2.000 evra

IZ godine u godinu i država i građani gube desetine miliona dinara samo na beskonačno razvlačenje sudskih sporova. Srpsko pravosuđe već dugo vuče neslavni epitet najsporijeg u Evropi, a samim tim i najskupljeg.

Niko nikada nije precizno izračunao koliko država, odnosno poreski obveznici, direktno ostaju "kraći" za svaki izgubljen sudski dan. Da su iznosi basnoslovni ipak se može videti iz statistike Vrhovnog kasacionog suda o broju primljenih predmeta prošle godine. U 2011. ukupan broj predmeta u radu u svim sudovima u zemlji bio je 5.994.945. Ako uzmemo da je u svakom predmetu održano minimalno jedno ročište - a sigurno ih je bilo bar dva - i ako je, recimo, svako peto iz nekog razloga odloženo (najčešće zbog nepojavljivanja jedne od stranaka ili ključnog svedoka, ali i zbog izostanka sudije), ispada da je za godinu dana odloženo oko milion ročišta.

KONTROLA prošlogodišnjeg rada sudova pokazala je da su najčešći propusti u radu bili: nezakazivanje ročišta, pretresa i sednica u primerenom roku, neizricanje odluka u zakonskom roku, ali i neki sudovi su koristili pečate i štambilje sudova koji su prestali sa radom 2009, a zloupotrebljeni su i faksimili sudija i podaci o predmetima.

Cena jednog ročišta, kako objašnjavaju u Višem sudu u Beogradu, zavisi od mnogo faktora. Ako je u pitanju krivica, gde država snosi sve troškove odlaganja pretresa, zavisi od toga koje je delo u pitanju i kolika je za njega zaprećena kazna, da li se angažuje advokat po službenoj dužnosti ili profesionalac, da li su uključeni sudski tumač i veštak, da li su svedoci iz unutrašnjosti, pa im se plaća prevoz...

Samo dolazak veštaka na sudski pretres košta 12.000 dinara, a dolazak advokata na otkazan spor od 6.000 do 20.000 dinara (zavisno od zaprećene kazne ili vrednosti spora).

- Kad se sve sabere, jedan izgubljeni sudski dan košta minimalno 30.000 dinara, a sa povećanjem broja optuženih i broja svedoka može da naraste na 2.000 evra po suđenju - kaže Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije.

Ako bismo pomnožili minimalnu cifru od 30.000 dinara sa milion odloženih ročišta, to bi značilo da "u vetar" godišnje ode najmanje 30 milijardi dinara, odnosno nešto manje od 300 miliona evra! A sva je prilika da su ove brojke daleko veće.

- Činjenica je da se mnogo novca baca bez veze, s tim što u parnici troškove snosi stranka koja gubi, a u krivici svi poreski obveznici - kaže Đorđević.

I Miladin Knežević, predsednik Udruženja sudskih veštaka, slaže se da su odlaganja prečesta, ali, kako dodaje, za razliku od advokata, veštaci ne uspeju da naplate dolazak:

- U 90 odsto slučajeva suđenja se odlažu zbog nedolaska sudija, ali sve češće i advokati samo 15 minuta pred pretres šalju telegram da su sprečeni da dođu, oni ili klijent.

Nešto od ovoga pokušaće da reši Zakon o parničnom postupku, po kom suđenja više ne mogu da traju duže od dve godine. Prvi efekti videće se, međutim, tek dogodine. 

Izvor: Večernje novosti

<<< Nazad na ostale vesti