Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU U OKVIRU INTEGRISANOG TARIFNOG SISTEMA SAOBRAĆAJA
• RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSIGURANJA IMOVINE I NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti