Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRINUDNA NAPLATA NA OSNOVU MENICA I OVLAŠĆENJA POSLE 1. JUNA 2012. GODINE: • Ukoliko su menice i ovlašćenja izdati pre 1.6.2012. godine a dospevaju nakon 1.6.2012. godine, neće se moći aktivirati putem prinudne naplate ukoliko nisu evidentirani preko poslovne banke u Registru

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti