Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ZAKONSKI OSNOV KOD UTVRĐIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U JAVNOM SEKTORU
• (NE)MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA SEKRETARA ŠKOLE PREKO PUNOG RADNOG VREMENA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti