Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE I NEJASNI RAZLOZI PRESUDE NA OSNOVU KOJIH SU REŠENA SPORNA ČINJENIČNA I PRAVNA PITANJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 361 stav 7 i član 368 stav 1 tačka 11)
 • Apelacioni sud u Beogradu: OCENA OSTVARENOSTI SVRHE KAŽNJAVANJA I MOGUĆNOSTI PRIMENE INSTITUTA USLOVNOG OTPUSTA PREMA OSUĐENOM KOJI NIJE STUPIO NA IZDRŽAVANJE KAZNE - Krivični zakonik: čl. 42 i 46
 • Apelacioni sud u Beogradu: OPRAVDANO PROPUŠTANJE ROKA ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE KOJI SE ODNOSI ISKLJUČIVO NA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 184
 • Apelacioni sud u Beogradu: POBIJANJE REŠENJA KOJIM SE ODBIJA PREDLOG ZA PRODUŽENJE PRITVORA U ISTRAZI - Zakonik o krivičnom postupku: član 465 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: TRAJANJE PARNICE KOJA SE NE ODNOSI NA PERIOD NEDAVANJA IZDRŽAVANJA ZA KOJI SE OKRIVLJENOM SUDI U KRIVIČNOM POSTUPKU - Krivični zakonik: član 195
 • Apelacioni sud u Beogradu: UDALJENJE SA RADA SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA PROTIV KOGA SE VODI KRIVIČNI POSTUPAK - Zakon o policiji: član 165
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 21 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 59
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 22 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 34 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 23 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 34 st. 1 i 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 24 - Zakon o parničnom postupku: čl. 86 i 89
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 25 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 76
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 26 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 6 stav 2 i član 44 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI OSNOV ANGAŽOVANJA LICA KOJE ISPUNILO USLOVE ZA STAROSNU PENZIJU ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 197 stav 1 tačka 3) i član 199
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE IDENTITETA LICA KOJE JE UPRAVLJALO MOTORNIM VOZILOM U VREME KADA JE IZBEGNUTO PLAĆANJE PARKING KARTE - Odluka o javnim parkiralištima: član 12 i član 19 stav 9
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU USLED DESETOGODIŠNJEG TRAJANJA PRVOSTEPENOG PARNIČNOG POSTUPKA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG POVREDE AUTORSKIH PRAVA KOJI JE TRAJAO 11 GODINA I SEDAM MESECI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
Izvor: Paragraf Lex