Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SRBIJA TREBA DA NASTAVI SA STRUKTURNIM REFORMAMA, PORESKOM I FISKALNOM REFORMOM I OKRENE SE JAČANJU INVESTICIONE POTROŠNJE


U vremenu današnje krize, Srbija treba da se okrene uredjivanju "domaćeg dvorišta", da bude spremna za izlazak iz krize, rekao koordinator Ekonomskog saveta Milenko Dželetović u emisiji "Oko" RTS-a i izrazio nadu da će Srbija izaći iz krize za najkasnije godinu dana.

Naša zemlja mora to vreme da dočeka sa relativno uredjenim institucionalnim ambijentom, zakonodavnom regulativom, a potom sva pažnja treba da se usmeri na rast produktivnosti u privredi, jačanju izvoznih performansi i smanjenju spoljnog duga,rekaoje on.

Odgovarajući na pitanje koji je recept bolji za Srbiju - smanjenje ili jčanje potrošnje, Dželetović je rekao da bi najbolje bilo da Srbija pronadje mehanizam za jačanje investicione potrošnje, a da "stezanje kaiša" bude usmereno samo na smanjenju rasipništva u javnoj upravi i javnim resursima.

Kada je reč o strukturnim reformama u Srbiji, Dželetović da je rekao da bi to za našu zemlju značilo radikalni rez u oblasti javnih finansija, reforme javne uprave, penzijskog i invalidskog sistema i socilanog sistema, koji nisu ni započeti kod nas.

Direktorka Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički prenela je poruke nedavno završenog Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji je preporučio "stezanje kaiša", uz labavu monetarnu i čvršću fiskalnu politiku kako bi se izašlo iz krize, navodeći da je to u Srbiji trenutno obrnuto.

Izvor: Tanjug