Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ BROJ 9 OD 29.1.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • ISPRAVKA Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Medveđa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, Kopaonik, za 2010. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalnih kasa, 05 broj 33-124/2013
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalnih kasa, 05 broj 33-126/2013
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalnih kasa, 05 broj 33-127/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-379/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-381/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-382/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-383/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-528/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-529/2013
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje saobraćajnog prilaza iz Ulice Save Kovačevića u zoni 1 u Vranju
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti prolaza gasovoda visokog pritiska Bačka Palanka – Bač sa odvojkom za Obrovac i GMRS Obrovac
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje regionalne sanitarne deponije „Halovo 2”
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje ulice Krajiške u naselju Branko Bjegović
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje groblja u Niškoj Banji
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje Ulice Novoprojektovane od Bulevara cara Konstantina do Ulice Užičke u Niškoj Banji
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti prolaza primarnog kolektora, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje atmosferske kanalizacije naselja „Sijaće Polje” u Kraljevu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje glavnog gradskog stadiona i pomoćnog fudbalskog terena u Gornjem Milanovcu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje DV 2x2x110 kV TS Kragujevac 1-TS Kragujevac 8
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi rekonstrukcije dela magistralnog puta M 25 Niš – Priština, deonica: Obilaznica Prokuplja od km 0+000.00 do km 7+839.29
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje dela autoputa E-80 Niš (Prosek) – granica sa Republikom Bugarskom (Dimitrovgrad), deonica Crvena reka – Čiflik od km 50+946.00 do km 53+317.23 i km 40+650.00 do km 50+945.64
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 78-1/13
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 78-2/13
 • ODLUKA o izmenama osnivačkog akta „Enološka stanica Vršac” d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o.
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 894/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1089/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1108/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1109/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1110/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1111/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1112/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1114/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1123/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1124/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1125/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1126/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1127/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1128/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1129/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1130/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1144/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1145/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1170/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1171/2012
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 1172/2012
Izvor: Paragraf Lex