Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: • Stanje - januar 2013. godine • Pregled stopa poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade •
• Pitanje i odgovor - PRAVO OBVEZNIKA, KOJI NEMA TEKUĆIH OBAVEZA, NA USLOVNI OTPIS KAMATE I MIROVANJE PORESKOG DUGA
• Pitanje i odgovor - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ODOBRENOG KASA SKONTA I OBRAČUN PDV
• KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA NOVEMBAR 2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex