Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR UPUTSTVA O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U BIBLIOTEKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 7/2013
• Pitanje i odgovor - IZDAVANJE JAVNE ISPRAVE UČENIKU OSNOVNE ŠKOLE KOJI ODLAZI U INOSTRANSTVO

Izvor: Paragraf Lex