Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013), sa odredbama propisa o budžetskom sistemu. Kako su tim propisima predložene izmene i dopune i u delu koji se odnosi na usklađivanje penzije, potrebno je u tom delu uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je predloženo da se penzije usklađuju:

- u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;

- u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.

Ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na način propisan stavom 1. ovog člana, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. predloženo je da se u članu 80a utvrdi da se, izuzetno od člana 80. Zakona, penzija usklađuje: u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%; u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%; u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%; u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%; u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%; u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5. Ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na način propisan stavom 1. ovog člana, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Članom 2. predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije".

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4557-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.11.2013.