Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 28.11.2013. GODINE


Vlada Vojvodine, na sednici kojom je predsedavao potpredsednik Vlade prof. dr Dragoslav Petrović, razrešila je dužnosti dosadašnjeg direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" u Melencima dr Milivoja Popova, a na mesto vršioca dužnosti direktora imenovala je prof. dr Nadu Naumović, doktora medicine, specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije.

Vlada Vojvodine prihvatila je i informaciju o saradnji između AP Vojvodine i Tuzlanskog kantona (Federacija Bosne i Hercegovine) sa predlogom teksta sporazuma o saradnji dvaju regiona. Tim dokumentom definisano je intenziviranje saradnje na polju privrede, nauke i tehnologije, stranih ulaganja, sporta, zdravstva, turizma, kulture, te u drugim oblastima koje su od obostranog interesa.

Članovi Vlade Vojvodine usvojili su informaciju o aktivnostima na pripremi uvođenja bilingvalne nastave na srpskom i francuskom jeziku u predškolske ustanove i osnovne škole u Vojvodini. Bilingvalna nastava na srpskom i francuskom jeziku trenutno se odbija samo u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, a plan je da se taj program proširi i na predškolske ustanove i osnovne škole - u prvoj fazi u Novom Sadu, a kasnije i na teritoriji cele Vojvodine. Za realizaciju tog projekta zadužen je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u saradnji s Francuskim institutom u Srbiji.

Vlada Vojvodine usvojila je i informaciju o stanju u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Vojvodini, sa pregledom aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u toj oblasti. Kako je navedeno je navedeno problemi upravljanja otpadom nisu jednako i ravnomerno izraženi u svim lokalnim samoupravama i aktivnosti na uvođenju integralnog sistema se ne odvijaju istim intenzitetom, već prvenstveno zavise od mogućnosti pojedinih lokalnih samouprava. Ovakav nekoherentni sistem ne može adekvatno da funkcioniše, a promene ovakvog stanja u pravcu primene savremenih sanitarnih i bezbednih načina postupanja sa otpadom, ne mogu se očekivati bez značajnih materijalnih sredstava. Jedino ekonomski opravdano rešenje je formiranje regionalnih centara za upravljanje otpadom u okviru kojih će se otpad sakupljen iz više opština tretirati na postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada i ostatak odlagati na regionalnim deponijama.

U cilju prevazilaženja problema prouzrokovanih neadekvatnim postupanjem sa otpadom i uspostavljanja dobre prakse u ovoj oblasti, aktivnosti Sekretarijata su usmerene i na uspostavljanje konstruktivne i uspešne saradnje sa svim lokalnim samoupravama u AP Vojvodini sa ciljem definisanja regiona i regionalnih centara za upravljanje otpadom.

Inače, količine komunalnog otpada na godišnjem nivou su proračunate na osnovu merenja otpada u referentnim lokalnim samoupravama. Na osnovu rezultata tih merenja navodi se da gradsko stanovništvo generiše prosečno 1 kg komunalnog otpada po stanovniku na dan, dok seosko stanovništvo prosečeno generiše 0,7 kg otpada po stanovniku na dan.

Na d sednici utvrđen je i predlog sporazuma o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu, Skupštine i Vlade Vojvodine na realizaciji univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini, Pokrajinskoj vladi, organima pokrajinske uprave, upravi, službama i fondovima čiji je osnivač AP Vojvodina. Program se realizuje jedanaestu godinu za redom i omogućava mladim ljudima da se neposredno upoznaju sa radom pokrajinske administracije i steknu uvid u procese demokratskog odlučivanja i funkcionisanja. Pravo da konkurišu za učešće u tom programu imaju studenti završnih godina fakulteta i studenti koji su završili studije u periodu od 1. januara 2012. godine do dana zaključenja konkursa za učešće u programu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 28.11.2013.