Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OBIM SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOJI SU SASTAVLJENI PRE 31.12.2014. GODINE - Zakon o računovodstvu: član 52
  • Ministarstvo finansija: PRIMENA NOVOG ZAKONA O REVIZIJI NA OBAVEZU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRAVNA LICA ČIJA JE POSLOVNA GODINA RAZLIČITA OD KALENDARSKE - Zakon o reviziji: čl. 21 i 112
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 45. NEDELJU 2013. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JT INTERNATIONAL" A.D. SENTA - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex