Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013)
 • ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 104/2013 - dr. zakon)
 • ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011 i 104/2013)
 • ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • ZAKON O ROBNIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. zakon)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012, 108/2012, 44/2013, 64/2013 i 104/2013)
 • OODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 104/2013)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013 i 104/2013)
 • PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013 i 104/2013)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA PREGLEDA I TEHNIČKOG NADZORA ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)
Izvor: Paragraf Lex