Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, OBAVLJANJA TEHNIČKIH PREGLEDA I ZAŠTITE OD ŠTETNIH SMETNJI


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS" br. 44/2010), Republička agencija za elektronske komunikacije poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Republička agencija za elektronske komunikacije, Višnjićeva 8 11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail:ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije: Duško Kostić

Telefon: 011 3194060

E-mail: dusko.kostic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

28. novembar 2012.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji.

29. novembar 2012.

Početak javnih konsultacija.

14. januar 2013.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_pravilnika/Nacrt_Pravilnika_o_izmenama_i_dopunama_28_11.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 28.11.2012.