Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE PODNELA JE PRIMEDBE MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE NA RADNU VERZIJU ZAKONA O ŠTRAJKU


Unija poslodavaca Srbije smatra apsolutno opravdanim i nastaviće da insistira na zahtevu za uvođenje instituta "lockout", kao prirodnog prava poslodavca na zaštitu svoje imovine, garantovanu Ustavom Republike Srbije. Pravni institut "lockout-a" je u demokratskim državama jedna od društvenih prinuda propisana zakonom koja se prepoznaje kao način zaštite sopstvene imovine od strane samog poslodavca, odnosno kao vrstu samopomoći (ofanzivni lockout) ili pak samopomoći u slučaju krajnje nužde (defanzivni lockout).

Navedeni institut je predviđen u mnogim pravnim sistemima, pa i u zemljama u našem regionu. Tako je na primer Zakon o radu Republike Hrvatske u poglavlju koje reguliše pravo na štrajk, u članu 277. propisao i institut "lockout".

Unija poslodavca Srbije napominje da član 5. Radne verzije Zakona o štrajku treba precizirati, tako da glasi: "Štrajk se organizuje na način kojim se onemogućava nanošenje štete osnovnim sredstvima (objekti, mašine, transportna sredstva i sl.) i sitnom inventaru, u vlasništvu odnosno državini poslodavca.

Napominjemo i da je u delatnosti u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja potrebno obezbediti minimum procesa rada, iz razloga što bi u suprotnom bila prekršena odredba člana 71. stav 2. Ustava RS, koja propisuje osnovno obrazovanje kao obavezno, a koje bi, na način kako predlažu reprezentativni sindikati, bilo uskraćeno.

Unija poslodavaca Srbije ističe i da član 21. st. 2. Radne verzije Zakona o štrajku treba da ostane kao u ponuđenom obliku, kako bi se omogućio kontinuitet rada poslodavca, odnosno hitnih poslova koji ne mogu da ostanu neizvršeni.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 28.11.2012.