Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

USKORO NOV AKCIONI PLAN ZA EVROINTEGRACIJE


Zamenik predsednika skupštinskog Odbora za evropske integracije Laslo Varga izjavio je da bi vlada najkasnije za dve do tri sedmice trebalo da sačini nov akcioni plan evropskih integracija, baziran na kritikama iz izveštaja Evropske komisije za 2012. godinu.

"Kada vlada pripremi taj plan moći ćemo da kažemo i da li je realan. Ono što je izvesno jeste da se odmaklo u pripremi paketa pravosudnih zakona, koji je izuzetno važan za evropske integracije", rekao je Varga Tanjugu.

U vladinom Izveštaju o sprovođenju trećeg izmenjenog i dopunjenog nacionalnog programa za integraciju Srbije u EU, za period od jula do septembra 2012. godine, navedeno je da "vlada od 1. jula do 30. septembra nije utvrdila pet predloga zakona planiranih za treće tromesečje 2012. godine, koji su bili predviđeni Nacionalnim programom za integraciju Srbije u EU".

U Izveštaju, u koji je Tanjug imao uvid, piše da je skupština od 27. jula do 30. septembra usvojila jedan zakon predviđen tim programom.

"U periodu od jula 2008. godine do septembra 2012. vlada je planirala utvrđivanje 225 predloga zakona, od čega je utvrđeno 195", odnosno manji broj zakona što je, kako je precizirano, posledica povlačenja predloga zakona iz skupštinske procedure nakon izbora nove vlade.

Skupština je u istom periodu u potpunosti ispunila plan.

Kada je reč o podzakonskim aktima, ministarstva i posebne organizacije, navedeno je u Izveštaju, od 1. jula do 27. jula ove godine usvojila su tri podzakonska akta, odnosno pravilnika i naredbi, a planirano je 30, što znači da je plan ispunjen sa 10 odsto.

Od 27. jula do 30. septembra situacija je bila nešto bolja, pa je tako usvojeno 17 podzakonskih akata od planiranih 27, što čini 63 odsto uspešnosti.

Kada je reč o obavezama iz prethodnih perioda, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je od 1. jula do 27. jula usvojilo tri propisa koja su bila planirana za raniji period, a od 27. jula do 30. septembra usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV.

U rezimeu Izveštaja za taj period vlada kaže da je Nacionalni program ispunjen sa 14 odsto, da skupština u tom periodu nije usvojila nijedan zakon predviđen tim programom, a da je, kada je reč o podzakonskim aktima, uspešnost bila osam odsto.

Za period od 27. jula do 30. septembra, vlada je ispunila zaostale obaveze iz prethodnih perioda sa 45 odsto, nije utvrdila predloge zakona planirane za treće tromesečje, a skupština je usvojila jedan zakon.

Kada je reč o podzakonskim aktima, vlada je bila uspešna 49 odsto.

Ukupna ispunjenost Nacionalnog plana, kada je reč o propisima koji su planirani za usvajanje, piše u Izveštaju, je 78 odsto za period od jula 2008. godine do 27. jula 2012. godine, a 80 odsto kada je reč o periodu od jula 2008. godine do 30 septembra 2012. godine.

"Podaci o sprovođenju Nacionalnog programa su dobijeni iz prateće elektronske baze podataka, a kriterijumi uspešnosti u sprovođenju je kriterijum koji primenjuje i sama Evropska komisija prilikom ocenjivanja napretka zemlje u svojim godišnjim izveštajima", navedeno je u Izveštaju Vlade Srbije.

Ti kriterijumi su, precizira se, samo usvojeni zakoni i podzakonski akti.

Zamenik predsednika Odbora za evropske integracije ponovio je da taj nacionalni plan ističe krajem godine i da će vlada pripremiti nov akcioni plan za 2013. godinu.

Izbori i formiranje vlade, dodao je Varga, bili su razlozi zbog kojih još aktuelni plan nije ispunjen u potpunosti.

Izvor: Tanjug