Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA SA RADOM KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFORME PRAVOSUĐA


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković uputio je poziv članovima Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa da budu što efikasniji, s obzirom na to da krajnji efekat njihovog rada mora biti boljitak za građane.

Selaković je, u obraćanju članovima Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, na prvoj radnoj sednici tog tela, izrazio zadovoljstvo stepenom ostvarenosti poslova predviđenih tim dokumentom koji su u nadležnosti Ministarstva pravde i državne uprave.

Kada posmatramo aktivnosti za treći i četvrti kvartal, čiji je nosilac Ministarstvo pravde i državne uprave, mogu da kažem da smo u velikom broju aktivnosti završili posao, dok negde nedostaje još samo jedan korak da one budu završene, istakao je ministar.

On je najavio da će poslednja tri meseca ove godine biti veoma intenzivna kada je reč o sprovođenju te strategije, i iz tog razloga uputio apel članovima Komisije da se po potrebi okupljaju što češće, kao i da budu što efikasniji.

Selaković je ponovio da pravni stručnjaci okupljeni u toj komisiji ne smeju da zaborave da krajnji rezultat njihovog rada mora da se oseti u životu svakog građanina.

Građane, naposletku, ne zanima ni rad komisije niti bilo kog organa, već to da li će u razumnom roku, kada uđu u sud, moći da dobiju pravdu po koju su došli, ukazao je ministar.

Prema njegovoj oceni, pored rada na tim sistemskim i formalnim stvarima više pažnje mora da se posveti tome kakav će efekat ono čime se bavimo imati u javnom životu.

Članovi Komisije razgovarali su o utvrđivanju plana rada i aktivnosti te komisije za naredni petogodišnji period, kao i o definisanju lista radnih grupa koje je neophodno obrazovati u četvrtom kvartalu 2013. godine, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije.

Na sednici je obrazovana i Radna grupa za izradu programa efikasne alokacije sudija, i postignut dogovor o tome da se otvorene sednice tog tela, u cilju osiguranja efikasnosti i transparentnosti reformskog procesa, održavaju svakog poslednjeg petka u mesecu.

Komisiju čine predstavnici relevantnih pravosudnih institucija, advokature i strukovnih udruženja koji su učestvovali u izradi Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana, a sednici su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.10.2013.