Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA


Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit, objavljen je u "Sl. Glasniku RS", br. 53/2012, stupio je na snagu 25. Oktobra 2013. godine

Nastava u auto-školama Srbije trebalo bi, posle brojnih nesporazuma, da se normalizuje. Sve škole koje su podnele zahtev za produženje dozvole mogu normalno da nastave sa radom

Auto-škole u Srbiji koje su do 26. oktobra ove godine podnele zahtev za produženje dozvole u skladu sa novim pravilnicima, moći će već od ponedeljka da normalno nastave sa radom.

Iako još Zajednici auto-škola nije stigao zvaničan dopis iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kako "Novosti" saznaju, MUP je već doneo nove pravilnike koji na snagu stupaju odmah. To će omogućiti nesmetan rad auto-školama koje su uskladile svoje poslovanje sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja Srbije.

U auto-školama, inače, tvrde da neće nastaviti sa radom iz straha od visokih kazni (zaprećena od 800.000 dinara) ukoliko posluju bez potrebne dozvole. Smatraju da MUP ne može u roku i od dva meseca da izvrši kontrolu svih auto-škola, jer ima ih više od 800. Ali, izvori "Novosti" tvrde da suštinski prekida rada neće biti.

Sporan je član 351 Zakona o bezbednosti saobraćaja, ali i još neke odredbe jer auto-škole smatraju da nisu dovoljno konsultovane pri donošenju novih pravilnika.

- Ne trebaju nam preskupi poligoni jer mi ne moramo da školujemo žonglere već vozače koji će biti bezbedni i po sebe i druge učesnike u saobraćaju - kaže Petar Rašeta, generalni sekretar Zajednice auto-škola Srbije.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Stojadin Jovanović smatra da će auto-škole imati sasvim dovoljno vremena da sve što treba dovedu u savršen sklad sa propisima.

- Mi smo završili sa licenciranjem velikog broja instruktora, ispitivača, predavača. U toku su još neki seminari, a cilj svih nas je da se obuka za vozače podigne na još jedan viši, kvalitetniji nivo. Verujem da će ubuduće biti sve manje nesporazuma i problema - kaže Jovanović.

Taksa za dobijanje dozvole za obavljanje ove delatnosti iznosi nešto više od 80.000 dinara.

Izvor: Novosti.rs