Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


IZMENE OSNIVAČKOG AKTA U POSTUPKU PROMENE PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PRAVO MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA NA USTUPANJE LICENCE ZA SOFTVER POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

PRODAJA ROBE KOJA JE PROIZVOD SAMOSTALNOG RADA UMETNIKA I EVIDENTIRANJE U KRI OBRASCU

PROMENA REGISTROVANOG SEDIŠTA I ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

UKIDANJE MEĐUPRESUDE NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I NASTAVAK POSTUPKA PO PRETHODNO VAŽEĆEM ZAKONU

Izvor: Paragraf Lex