Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDIREKTORKA SAVETA STRANIH INVESTITORA OČEKUJE NAREDNE GODINE BLAGI OPORAVAK SRPSKE PRIVREDE


Naredne godine može se očekivati blagi oporavak privrede Srbije, iako je ekonomska situacija i dalje vrlo složena kako u zemlji i regionu tako i EU.

Prema njenim rečima, za ekonomski boljitak, Srbiji je neophodna jasna i sprovodiva makroekonomska politika, nastavak reformi i rad na poboljsanju konkretnih uslova za poslovanje.

Govoreći o privlačenju novih investicija, Firtel je naglasila da je to izuzetno značajan ali nimalo lak zadatak jer se Srbija takmiči sa drugim državama da privuče i zadrži što više stranih ulagača.

"Poruka Saveta stranih investitora je vrlo jednostavna - nastaviti ekonomske reforme, liberalizaciju tržista, put evropskih integracija i otpočeti sistemske reforme"

Kako je objasnila, država treba da se uhvati u koštac, sa složenim odnosom izmedju javnog duga i ekonomskog rasta, da utvrdi jasno svoju ulogu u procesu liberalizacije tržišta i podizanja konkuretnosti kao regulatora i tržišnog igrača kao i da sprovede reforme u javnom sektoru.
"Smatramo da je izuzetno znacajno, da se adresira gorući problem nezaposlenosti, kako kroz aktivne politike zapošljavanja, tako i kroz uvodjenje fleksibilnijeg tržišta rada", dodala je Firtel.


Ona je napomenula da je Savet stranih investitora u najnovijem izdanju "Bele knjige" izneo svoje stavove o poslovnoj klimi u Srbiji i dao kokretne predloge kako da se ona unapredi ukidanjem odredjenih administrativnih barijera kako bi naša zemlja postala prijemčivija za nove investicije.
Firtel je naglasila da potencijal za nova ulaganja postoji u oblasti energetike, telekomunikacija, informacionih tehnologija, transporta putnog i železničkog, komunalne delatnosti.

Od industrijskih grana veliki su potencijali za ulaganja u poljoprivredu, prehrambenu i auto industriju kao i elektroindustriju.


Kometarišući period prethodnih 10 godina, Firtel je ocenila da su dobri potezi srpskih vlasti u pravcu unapredjenja poslovne klime -reforme u monetarnoj i fiskalnoj politici, bankarskom sektoru, liberalizacije spoljne trgovine, unapredjenja registracije preduzeća, korporativnog prava, zaštite konkurencije i životne sredine, intelekutialne svojine i elektronske uprave.

"Moglo je da se uradi više u oblasti radnog prava, prostornog planiranja i gradjevine i tu postoji veiki prostor za unapredjenje", dodala je ona.
Kao komparativnu prednost Firtel je navela nedovoljno iskorišćen potencijal za saradnju izmedju stranih i domaćih kompanija u Srbiji.
"Uključivanje kompanija iz Srbije u medjunardnu ekonomiju jedan je od puteva saradnje sa stranim kompanijama. Na mikro nivou to bi uticalo na smanjenje troškova proizvodnje i povećanje konkurentnosti, a na makroplanu smanjenje uvoza i povećanje izvoza", ocenila je ona.

Izvor: Tanjug