Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNOVI ZAKON O REHABILITACIJI U POSTUPAK UVODI I TREĆU STRANKU, JAVNOG TUŽIOCA, KOJI TAKOĐE MOŽE DA PODNESE ZAHTEV ZA REHABILITACIJU U IME DRUGOG LICA


Viši sud u Subotici do sada je primio 190 zahteva za rehabilitaciju, a odluke su donete u 88 predmeta, izjavila je Tanjugu portparolka suda Jelena Bogovac Zelić.

Prema njenim rečima, novi zakon o rehabilitaciji u postupak uvodi i treću stranku, javnog tužioca, koji takođe može da podnese zahtev za rehabilitaciju u ime drugog lica.

Ona je objasnila da zahteve mogu da podnose osobe koje su iz verskih, nacionalnih, političkih i ideoloških razloga lišene slobode ili drugih prava, a nakon njihove smrt i bračni i vanbračni partner, potomci, usvojioci, braća, sestre, naslednici, kao i pravna lica pod zakonom propisanim uslovima.

"Podnosioci su u potpunosti oslobođeni plaćanja troškova postupka. Što se samog zahteva tiče, potrebno je da sadrži podatke o licu čija se rehabilitacija traži, opis povrede prava, dokaz o opravdanosti zahteva", objašnjava portparolka Višeg suda Jelena Bogovac Zelić.

Po usvajanju odluke, dozvoljeno je pravo žalbe u roku od 30 dana.

Izvor: Tanjug