Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraOD 1. JANUARA 2013. PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI RADE NA CRNO PORESKI INSPEKTORI ĆE UTVRDJIVATI PORESKU OBAVEZU PO STOPI OD 20 ODSTO I ODUZIMATI ROBU


Naplata poreza tokom devet meseci ove godine porasla je u odnosu na isti lanjski period, navodi Dragan Agatunoviću iz Sektora kontrole PU, naplata poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na kapitalne dobitke za 17,9 odsto, dok povećanje od 6,8 procenata zabeleženo u naplati poreza na potrošnju, koji obuhvata porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize.

  • AGATUNOVIĆ JE NAJAVIO DA ĆE OD 1. JANUARA SVI RASPOLOŽIVI KAPACITETI U PORESKOJ UPRAVI BITI ANGAŽOVANI NA KONTROLI NEREGISTROVANIH, ODNOSNO NEPRIJAVLJENIH PREDUZEĆA, U SKLADU SA NAJNOVIJIM ZAKONSKIM IZMENAMA KOJE SE ODNOSE NA PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJU.
  • Prema njegovim rečima, u postupku kontrole, od 1. januara 2013. privrednim subjektima koji rade na crno poreski inspektori će utvrdjivati poresku obaveza po stopi od 20 odsto i oduzimati robu.
  • "Ukoliko u roku od 45 dana ne plate tako utvrdjenu obavezu i ne registuruju svoju delatnost, roba im neće biti vraćena i imaće isti tretman kao bilo koja druga roba oduzeta u postupku prinudne naplate“, objasnio je Agatunović.

 

 


On je podsetio da se prinudna naplata, shodno zakonskih propisima, ne može izvršiti od kompanija koje se nalaze u postupku stečaja, likvidacije, ili su u reprograma duga. Ukoliko se takvi slučajevi izuzmu broj velikih dužnika je mali.

Istovremeno je i napomenuo da PU ne može da primi nove radnike, jer je ograničena Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u republičkoj administraciji.


Agatunović je naveo da će metodom upravljanja rizika biti označene oblasti u kojima se obavlja neregistrovana delatnost.


Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji bi na razmatanju i usvajanju, pred parlamentom trebalo da se nadje u novembru, on je ocenio da ni jedna zakonska i administrativna mera neće u potpunosti eliminisani eventualne zloupotrebe, ali da će transkacije sa nerezidentnim pravnim licima iz „poreskih rajeva“ biti dovedene na prihvatljiv nivo.


Sagovornik Tanjuga je zaključio da će propisivanje više stope poreza za autorska prava, usluge, zakup nepokretnosti u Srbiji ...delovati destimulatuivno na broj i obim sumnjivih transakacija sa poreskim rajevima.

Izvor: Tanjug