Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 101/2012: • Mogućnost razgraničenja neto efekata valutne klauzule i kursnih razlika formiranih po osnovu nedospelih dugoročnih potraživanja i obaveza u finansijskim izveštajima za 2012. i 2013. godinu •
• PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar 2012. •
• PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE: • Oktobar 2012. •
• PORESKI TRETMAN PRIMLJENOG SISTEMA ZA ALARM NA POKLON

Izvor: Paragraf Lex