Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENJEN PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA - BEZ PDV-A NA SEKUNDARNE SIROVINE


Prihvaćena inicijativa Privredne komore Srbije za rešavanje problema oko 5.000 firmi tako što je izmenjen pravilnik kojim se utvrđuju sekundarne sirovine i usluge povezane sa sekundarnim sirovinama za obračun i plaćanje PDV-a.

Zahvaljujući inicijativi Privredne komore Srbije (PKS) oko 5.000 firmi, koje učestvuju u sakupljanju i prometu sekundarnih sirovina kao što su - mesing, bronza, sivi liv, stari električni šporeti, frižideri, akumulatori i drugi neupotrebljivi proizvodi zbog istrošenosti, oslobođeni su plaćanja Poreza na dodatu vrednost (PDV).

PKS je inicirala iznalaženje rešenja problema primene Pravilnika o utvrđivanju sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, radi preciznijeg definisanja tih sirovina i različitih tumačenja kod obračuna i plaćanja PDV-a.

Ministarstvo finansija i privrede 19. avgusta izmenilo je Pravilnik o utvrđivanju sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama. Preciziranjem teksta pravilnika otklonjena su različita tumačenja i postupanja u praksi pa će na isti način biti tretirane sekundarne sirovine u poreskim propisima i propisima koje regulišu oblast upravljanja otpadom. Sekundarnim sirovinama će se smatrati kako otpaci osnovnih i obojenih metala, tako i njihove legure kao i najširi obuhvat proizvoda koji nisu upotrebljivi zbog istrošenosti.

Privrednici su ukazali da je u prethodnom periodu postojala različita praksa i da su pojedine poreske uprave, prilikom kontrole poreskih obveznika tumačile da, na primer, mesing nije sekundarna sirovina, jer nije naveden u pravilniku koji definiše šta se smatra sekundarnom sirovinom u smislu oporezivanja potrošnje. Tako su firme koje se bave sakupljanjem i prometom sekundarnih sirovina od gvožđa, bakra, cinka oslobođene plaćanja PDV, dok su one koje bave prometom sekundarnih sirovina od mesinga, bronze, sivog liva bile dužne da plaćaju porez na potrošnju. Takođe, istrošeni akumulatori za reciklažu prilikom uvoza imali su tretman sekundarne sirovine, a kada su prikupljani na domaćem tržištu za reciklažu, nisu tretirani kao sekundarna sirovina.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 28.8.2013.