Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DRŽAVA ZBOG SVOJIH GREŠAKA ČESTO GUBI SPOROVE U STRAZBURU


Protiv Srbije doneta čak 61 presuda pred sudom pravde

U poslednje dve i po godine Srbija je ostala kraća za oko četiri miliona evra na ime izgubljenih procesa u evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Dug bi bio mnogo veći kada bi se sabrali svi minusi: od 61 presude, koliko je ukupno doneto protiv Srbije, krašenje ljudskih prava potvrđeno je u čak 54.

- Srbija je na petom mestu po broju predstavki koje su podnete sudu u Strazburu - kaže zastupnik Srbije Slavoljub Carić. - Trenutno ima oko 1.650 predstavki koje je podnelo oko 8.000 građana zbog stare devizne štednje, kosovskih penzija, nestalih beba.

Prema rečima predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića, stvaranje jakih institucija i ostvarivanje ljudskih prava ne sme da zavisi od političke volje.

- Moćne sudove stvaraju moćne sudije, oni koji su nezavisni, stručni i slobodni u svom odlučivanju - kaže Milojević. - Poštuju se odluke suda u Strazburu, možda ne u onom roku koji su građani očekivali, ali razlog za to je pre svega ekonomska situacija. Nema slučajeva da moraju da se pokreću postupci za zaštitu ljudskih prava zbog neizvršenja odluka Ustavnog suda i Evrpskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Prvi sudija Ustavnog suda Dragiša Slijepčević kaže da bi državne institucije, a pre svega Vrhovni kasacioni i Ustavni sud trebalo da budu u koordinaciji, kako bi se sprečilo ovoliko kršenje ljudskih prava.

- Postoji sistemski problem u samim zakonima - objašnjava predsednik US. - Recimo, Zakon o stečaju koji propisuje da će se stečaj sprovesti tako da niko ne zna da je on i pokrenut. Zamislite do kojih razmera zakonodavac ne uvažava osnovna prava koja se odnose na pravično suđenje i pristup sudu za sve one koji su bili vlasnici tih preduzeća. n

2006. 1 presuda

2007. 14 presuda

2008. 9 presuda

2009. 16 presuda

2010. 9 presuda

2011. 12 presuda

Izvor: E. R. vecernjenovosti.rs

<<< Nazad na ostale vesti