Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


  • Stručni komentar - LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA LICA KOJA PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE: • Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma •
  • Stručni komentar - LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I OVLAŠĆENE REVIZORE: • Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma •
  • Pitanje i odgovor - HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE MOŽE IZDAVITI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  • Pitanje i odgovor - PROCEDURE ZA ANALIZU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - RAČUNOVOĐE
 
 
 
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti