Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print


  • Pitanje i odgovor - DOKUMENTACIJA ZA OTPREMU ROBE (KOJU PRATI DOKAZ O POREKLU) IZ SRBIJE U PRIŠTINU
  • Pitanje i odgovor - POREKLO ROBE KOJA SADRŽI MATERIJALE SA POREKLOM I BEZ POREKLA DOBIJENE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
  • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA CARINJENJE ROBE IZ KINE U CARINSKOJ ISPOSTAVI PO IZBORU DEKLARANTA
 
 
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti