Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE OBEZBEĐUJU ANTIKORUPTIVNOST


Skup "Javne nabavke u zdravstvu - centralizacija ili racionalizacija?" organizovala je "Eurosfera" pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije.

Centralizovane javne nabavke u zdravstvu trebalo bi da obezbede antikoruptivnost, racionalizaciju korišćenja javnih sredstava i sigurnost u plaćanju isporučene robe, a ključno je da zdravstvene ustanove dobro isplaniraju svoje robne potrebe, navedeno je na skupu "Javne nabavke u zdravstvu - centralizacija ili racionalizacija?".

Učesnici skupa su poručili i da je cilj jedinstvenog sistema javnih nabavki da se obezbedi slobodna, konkurentna borba među ponuđačima u tom postupku, čime se između ostalog stvara povoljan ambijent za realizaciju aktivnosti koje podržavaju evropski predpristupni fondovi.

Ministarska zdravlja Srbije Slavica Đukić Dejanović je na tom skupu rekla da će se od 1. januara naredne godine preći na sprovođenje javnih nabavki, a da je ova godina pripremna i probna.

Ona je istakla da je korist od sprovođenja centralizovanih javnih nabavki između ostalog sigurnost u plaćanju isporučene robe i navela da će se putem tih nabavki zdravstvene ustanove snabdevati robom koja najviše košta.

"Zdravstvene ustanove još nisu u dovoljnoj meri stekle uvid u potencijal za korišćenje javnih nabavki i inovacije u ovoj oblasti. Očekujemo da javne nabavke obezbede antikoruptivnost", kazala je ministarka.

Dodala je da je cilj centralizacije javnih nabavki racionalizacija korišćenja javnih sredstava.

Šef kancelarije Svetske banke za Srbiju Lu Breford je ocenio da će biti nevolja u sprovođenju inovacija u oblasti javnih nabavki i naveo da će time između ostalog biti podstaknuta konkurencija i da će pojeftiniti lekovi.

Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Dragan Ilić je naveo da je važno definisati listu dobara koja će se nabavljati, kao i istražiti lokalno tržište.

Izvor: Tanjug