Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE SMATRA DA JE POTREBNO IZMENITI DEO ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA


Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Tamaš Korhec optužio je rukovodstvo Radio-televizije Vojvodine da tom Savetu ne dozvoljava ovlašćenja u upravljanju programima na mađarskom jeziku, propisana Zakonom. Među reagovanjima, Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatra da je potrebno izmeniti deo Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su nacionalnim savetima ostavljena velika prava da utiču na medije.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da nacionalni saveti ne bi trebalo da imaju toliko uticaja na medije.

On kaže da se u praksi pokazalo loše to što su pojedini nacionalni saveti, postavši osnivači medija, shvatili da imaju velika ovlašćenja.

Gruhonjić kaže da je u tome prednjačio baš Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, koji je lane dva puta smenjivao čelne ljude Mađar soa i Radio-televizije Panon, uvek pod istim obrazloženjem - da se nije izveštavalo u skladu sa potrebama Mađara.

Iza toga je, kako kaže Gruhonjić, očigledno stajalo nezadovoljstvo pojedinih funkcionera najjače mađarske partije načinom na koji su ti mediji bili uređivani.

"U članu 20. i 21. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina stoji da Nacionalni savet daje mišljenje u postupku imenovanja članova upravnog odbora, programskog odbora i generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje program na jeziku nacionalne manjine, kao i da predlaže imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine. Dve i po godine nakon stupanja na snagu tog zakona, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine ne može da koristi svoja ovlašćenja", ističe predsednik Saveta Tamaš Korhec.

Zamenik predsednika Republičke radiodifizne agencije Goran Karadžić objašnjava da je posredi, verovatno, različito tumačenje zakonskih odredbi od RTV-a i mađarskog nacionalnog saveta.

Korhec je u autorskom članku za današnji novosadski "Mađar so" (Magyar szo) odbacio kritike da bi nadležnosti Nacionalnog saveta Mađara u RTV-u ugrozile nezavisnost mađarskog programa.

"Osećam nečuveni cinizam iza tih argumenata, odnosno pre iza izgovora: kada bih samo znao kakvu to nezavisnost čuvaju neki od Nacionalnog saveta Mađara", upitao se Korhec.

On je optužio rukovodstvo RTV-a da dve i po godine nakon usvajanja Zakona o nacionalnim savetima manjina "ne haje" za zakonske odredbe, i u svojim unutrašnjim pravnim aktima i upravljačkoj praksi ne uzima na znanje ovlašćenja Nacionalnog saveta.

Na prošlonedeljnom skupu "Uloga javnih servisa u multietničkim sredinama", održanom u Novom Sadu, koji je organizovala Radio-televizija Vojvodine a podržala Misija OEBS-a u Srbiji, i koji je okupio predstavnike medija iz multietničkih sredina Slovačke, Hrvatske, Mađarske, kao i predstavnike Vlade Vojvodine, nacionalnih saveta i međunarodne zajednice, bilo je reči o tome kako, kroz zakone i praksu, funkcionišu javni servisi u višenacionalnim sredinama.

Na konferevciji, na kojoj je učestvovao i Tamaš Korhec, razgovaralo se i o problemima načina uticaja nacionalnih zajednica na upravljanje programima javnih servisa.

Izvor: Beta, RTV

<<< Nazad na ostale vesti