Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREDLOG NEVLADINE ORGANIZACIJE "TRANSPARENTNOST SRBIJA", U 13 TAČAKA, O TOME ŠTA TREBA DA BUDU PRIORITETI NOVE VLADE I SKUPŠTINE U BORBI PROTIV KORUPCIJE


Predlog nevladine organizacije "Transparentnost Srbija", u 13 tačaka, o tome šta treba da budu prioriteti nove vlade i skupštine u borbi protiv korupcije, biće uskoro upućen partijama i državnim institucijama, prenosi "Blic".

Među predlozima se, kao prioriteti, navode "čuvanje jedinstva pravnog poretka", "veću javnost u procesu donošenja odluka" ili "oprez pri regulatornim i finansijskim intervencijama".

"Ne bi smelo da se dogodi da vlada predloži, skupština usvoji, predsednik proglasi nijedan zakon ukoliko su dobili argumentovano upozorenje da je suprotan ustavu ili donosi pometnju u pravi poredak", navedeno je u obrazloženju prvog predloga.

"Transparentnost Srbija" ističe i da "nikada ne bi trebalo da se dogodi da vlada predloži zakon koji nije prošao javnu raspravu i da zato treba dopuniti Zakon o državnoj upravi i poslovnik vlade, kao i prekinuti lošu praksu u skupštini da se predlozi zakona koji su upućeni kao narodna inicijativa ili od opozicionih stranaka uopšte ne razmatraju".

"Transparentnost Srbija" predlaže i nastavak reforme propisa radi otklanjanja procedura koje opterećuju rad privrede i građana.

Organizacija predlaže i strateški pristup u borbi protiv korupcije, navodeći da bi "vlada i skupština trebalo da usvoje nove sveobuhvatne strateške dokumente za borbu protiv korupcije, ali i da obezbede njihovu primenu kroz uvođenje mehanizma odgovornosti za neispunjenje zadataka".

Kao mere koje bi trebalo da obuhvati reforma javnog sektora, navode se smanjenje broja članova vlade, i to ne više od 17, smanjenje ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru, prestanak prakse povećavanja javnog sektora nepotrebnim izmeštanjem poslova državne uprave u javne agencije i organizacione oblike sa nejasnim pravnim statusom.

Organizacija dalje predlaže jačanje položaja nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije i prekid prakse kupovine medijskog uticaja, kao i prekid prakse trošenja novca na sponzorstva koja vrše javna preduzeća.

"Blic" prenosi i da "Transparentnost Srbija" predlaže i potpunu reformu oblasti javnih nabavki, kao i reformu pravosuđa.

Takođe, predloženo je donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača i propisa o oslobađanju od krivične odgovornosti davalaca mita koji je na to bio prinuđen i koji slučaj prijavi.

"Skupština treba da traži od vlade da svake godine dostavi izveštaj o radu i da razmatra završni račun", predlaže ova organizacija i dodaje da "sve stranke treba da na vreme predaju izveštaje o finansiranju kampanje".

Kao poslednji predlog, organizacija navodi promenu ustava.

"Iako nije prioritetna, jeste potrebna zbog sužavanja preterano širokog imuniteta od krivičnog gonjenja, uređenja statusa nezavisnih državnih organa, postavljanja brana za kršenje pravila o raspolaganju javnim finansijama", zaključuje "Transparentnost Srbija".

Izvor: Tanjug, Blic

<<< Nazad na ostale vesti