Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPLAĆANJE PDV-A POSLE NAPLATE ROBA I USLUGA IZAZVALO BI MANJAK U BUDŽETU RS


Tanjug

Za Srbiju bi bilo "jako bolno" ukoliko se omogući plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) posle naplate roba i usluga.

Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević je naveo da bi to značilo godišnji manjak oko 120 milijardi dinara u budžetu.

Radosavljević je nagovestio mogućnost da se izmeni propis o naplati PDV-a, koji će omogućiti odlaganje uplate PDV-a državi do najviše šest meseci, a mogao bi biti donesen krajem ove ili početkom naredne godine.

Učestvujući u radu sednice Odbora udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, čiji su članovi zatražili da se PDV plaća po naplati usluge, a ne pre toga, Radosavljević je rekao da bi to napravilo štetu javnim finansijama, pogotovo u ovo krizno vreme kada je stopa nezaposlenosti visoka.

Uz sve to, od 1. novembra prošle godine izmenjen je propis o naplati poreza na zarade i od tada 80 odsto poreza ide lokalnoj samoupravi, predočio je on i naveo da je posledica te izmene zakona stvorila manjak od oko 60 milijardi dinara u budžetu godišnje.

Radosavljević je rekao da ne može da govori o tome da li će se stopa PDV-a povećavati, jer to zavisi od planova nove vlade, ali je činjenica da sa 18 odsto Srbija ima PDV među najnižima u Evropi, a primera radi u Hrvatskoj je 25 odsto, u Mađarskoj 27 odsto...

Direktor Poreske uprave je izrazio očekivanje da će naplata poreza na prenos apsolutnih prava na nekretnine uskoro preći u nadležnost lokalne samouprave, u sklopu predstojećih fiskalnih reformi.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti