Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA AKCIONI PLAN ZA OTVORENU UPRAVU


Na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vlada je 25. aprila 2013. godine usvojila Akcioni plan za otvorenu upravu uz pomoć IKT-a, a u sklopu pristupanja Republike Srbije Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) za 2013. godinu.

Akcionim planom postavljeni su glavni ciljevi i smernice za unapređenje delovanja javne uprave i povećanje njene transparentnosti, kojim se predviđaju aktivnosti na polju većeg uključivanja građana i privrede. Jedna od bitnijih stavki Akcionog plana jeste uspostavljanje mehanizama za saradnju civilnog društva i nevladinog sektora sa državom u procesu kreiranja otvorenije uprave.

Predloženi Akcioni plan u sklopu pristupanja Republike Srbije POU za 2013 godinu, predstavlja objedinjene aktivnosti utvrđene strateškim aktima Vlade i programskim dokumentima.

Partnerstvo za otvorenu upravu (Open Government Partnership - OGP), je nova multilateralna inicijativa, koja ima za cilj obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u oblastima kao što su javnost rada, saradnja sa organizacijama građanskog društva, borba protiv korupcije i upotreba novih tehnologija, kako bi organi javne vlasti radili otvorenije, delotvornije i odgovornije.

Trenutno u POU učestvuje 52 države, među kojima je većina zemalja EU, kao i država kandidata iz našeg regiona (Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Kriterijume za pristupanje POU, Republika Srbija je ispunila realizacijom ključnih reformi u oblasti transparentnosti javnih finansija, kao i sprovođenja Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Time je Republika Srbija ispnunla minimalne uslove u četiri ključna područja od interesa za POU. U skladu sa tim, kao dalji korak, Repbulika Srbija je poslala pismo o nameri pristupanja upravljačkom komitetu POU (u martu 2012) i usvojila predlog Nacionalnog akcionog plana.

Akcioni plan za otvorenu upravu uz primenu IKT-a za 2013. godinu http://mtt.gov.rs/download/za_clanke/Akcioni%20plan%20Partnerstvo%20za%20otvorenu%20upravu.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, 28.4.2013.