Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POVELJA PORESKE UPRAVE KOJOM SE POJAŠNJAVAJU PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA
• Stručni komentar - RAČUNI ODNOSA S FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM: • Primena grupe računa 90 •
• Pitanje i odgovor - PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA I STATUSNA PROMENA - PRIPAJANJE SA ASPEKTA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
• Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Maj / Jun 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex