Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRAVILA O POREKLU ROBE KOJA SE PRIMENJUJU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST DA REZIDENT - PRAVNO LICE DEO SVOG POTRAŽIVANJA OD DRUGOG REZIDENTA NAPLATI PUTEM CESIJE, KOJA BI SE SPROVELA IZMEĐU OVOG PRAVNOG LICA, DRUGOG REZIDENTA I NEREZIDENTA
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ISPLATE NAKNADE U DEVIZAMA STRANOM FIZIČKOM LICU KOJE PO UGOVORU O DELU OBAVLJA POSLOVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Izvor: Paragraf Lex