Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ŠTETE NA STOČNOM FONDU I STOČNOJ HRANI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012 i 11/2013)
 • PROGRAM LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2010 i 11/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP KIOSKA I PRODAJNIH PULTOVA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2013)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2008, 25/2008, 30/2008, 14/2009, 26/2012 i 11/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE "BERBESKO-BOLNICA Đ" U ULICU "MILUNKA SAVIĆA" U ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2013)
 • ZAKLJUČAK DA SE U ZRENJANINU PROGLASI NEDELJA BORBE PROTIV RAKA - GINEKOLOŠKI PREGLED ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2013)
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2010 - prečišćen tekst i 2/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE LETNJIH BAŠTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAMENI I IZGLEDU KIOSKA KOJI SE NALAZE NA TERIOTORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013)
 • STATUT GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2009 - prečišćen tekst, 13/2012 i 2/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 5/2013)
Izvor: Paragraf Lex