Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČINJE JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZADRUGAMA


U postupku pripreme Zakona o zadrugama, Ministarstvo finansija i privrede sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama sprovodi se u periodu od od 28. marta 2013. godine do 11. aprila 2013. godine. Programom javne rasprave je predviđeno da prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona budu organizovane u najmanje dva grada Srbije, na kojima će učešće uzeti sve zainteresovane institucije, grupe i pojedinci.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane institucije, grupe i pojedince da uzmu učešće u javnoj raspravi, ako i da svoje predloge, komentare i sugestije dostave na mail adresu: ninoslav.kekic@mfp.gov.rs kako bi bili razmatrani prilikom izrade finalnog teksta Nacrta zakona o zadrugama.

Prezentacije i rasprava o Nacrtu zakona urađene su u saradnji sa zadružnim savezima, prema za sada sledećem rasporedu:

• 4. aprila 2013. godine - Novi Sad, sa početkom u 14 časova u sali za sastanke Privredne komore Vojvodine na trećem spratu ul. Hajduk Veljkova 11;

• 10. april 2013. godine - Beograd;

• 11. april 2013. godine - Beograd;

Dodatno utvrđeni termini javnih rasprava i prezentacija nacrta zakona o zadrugama biće blagovremeno istaknuti na Sajtu Ministarstva finansija i privrede

Ministarstvo finansija i privrede je prvenstveno na inicijativu zadruga i zadružnih saveza pripremilo Nacrt Zakona o zadrugama, koji će na savremen način urediti oblast zadruga u Republici Srbiji.

Prema podacima iz 2009. godine, u Srbiji je registrovano 2124 zadruga od kojih je najveći broj zemljoradničkih (67,1%), zatim omladinskih 378 (17,8%), stambenih 146 (6,9%) itd.

Zadruge u Srbiji imaju dvovekovnu tradiciju i jedan su od prvih oblika organizovanog privređivanja.

Stvaranje pravnog okvira za modernizaciju zadruga i njihov brži razvoj doprineće oživljavanju privredne aktivnosti, otvaranju novih radnih mesta.

Značaj zadružnog organizovanja, naročito su prepoznale države EU, koje su razvojem zadruga rešile brojne probleme, pre svega one socijalne i ekonomske prirode. Zadruge su prepoznate kao najbolji oblik brzog zapošljavanja i razvoja manje privlačnih privrednih oblasti, a iskustva dobre regulative i prakse zemalja-članica EU korišćena su prilikom pripreme novog zakona o zadrugama.

Zadruge imaju veliki potencijal za održivi privredni i društveni razvoj u Srbiji. Zadruge imaju različite privredne, ekonomske i društvene prednosti u odnosu na druge oblike poslovanja.

Poseduju veliki potencijal za stvaranje sigurnijih i održivih poslova, funkcionišu kroz demokratski model uprave, gde svi članovi zadruge jednako učestvuju u upravljanju i imaju jednaka prava.

Zadruge predstavljaju najveći potencijal za oživljavanje poljoprivrede, ruralnog i lokalno-ekonomskog razvoja, posebno zbog najboljeg mehanizma uspostavljanja neposredne veze između poljoprivrednog proizvođača i tržišta a time i veće mogućnosti za ostvarenje dodatne vrednosti za osnovne proizvođače, uvećanje prihoda i poveća sigurnost poljoprivrednika, što sve vodi većem ulaganju u poljoprivredu i smanjenju migracija.

Zadruge mogu pospešiti stanogradnju i rešavanje nerešenih stambenih pitanja velikog broja stanovnika, i mogu akumulirati društveni (socijalni) kapital i podići nivo solidarnosti, društvenu reintegraciju ugroženih grupa, promociju socijalne pravde i ravnopravnosti u lokalnoj zajednici i društvu. Zadruge doprinose podsticanju zdrave konkurencije u privrednim granama u kojima su tradicionalno zastupljeni dominantni položaji velikih privrednih društava.

U sklopu prednosti zadruga, posebno treba istaći i veoma značajnu otpornost i tzv. elastičnost zadruga na udarce globalne ekonomske i finansijske krize.

Po isteku 2012. godine kao Međunarodne godine zadruga, Ministarstvo finansija i privrede predlaže novi Nacrt zakona o zadrugama kojim će zadruge biti uređene na moderan i razvojno orijentisan način.

Nacrt Zakona o zadrugama predvideo je uređenje važnih oblasti zadružnog sektora. Sva predviđena zakonska rešenja pripremljena su u skladu sa pozitivnim iskustvima razvijenih zemalja, uz puno uvažavanje bogate tradicije zadrugarstva u Srbiji i u većem delu je usklađen je sa propisima EU. Cilj ovog zakona je da značajno unapredi položaj zadruga u privrednom okruženju i omogući im nesmetan razvoj, rešavajući njihova goruća pitanja vezana za društvenu imovinu.

Sa ciljem da pripremimo što je moguće bolja zakonska rešenja, u postupku pripreme Zakona o zadrugama, Ministarstvo finansija i privrede sprovodi javnu raspravu kako bi se čulo mišljenje svih zainteresovnaih strana, a pre svega zadrugara o predviđenim zakonskim rešenjima.

Tekst Nacrta zakona o zadgugama možete preuzeti klikom na link: http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2013/Nacrt%20Zakona%20o%20zadrugama.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 28.3.2013.