Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2013)
 • ODLUKA O CENAMA OBAVEZNIH DIMNIČARSKIH USLUGA JKP "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 13/2013)
 • ODLUKA O CENAMA SKUPLJANJA OTPADA JKP "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 13/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PARKIRANJA I UKLANJANJA MOTORNIH VOZILA JKP "PARKING - SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 13/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE GREJANJA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 13/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PLAVE ZONE ("Sl. list grada Niša", br. 12/2013)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "DEČJA RADOST" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2010 i 1/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAD UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA SE BAVE GLUVIM, NAGLUVIM KAO I SLEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA UVOĐENJU DVOJEZIČNE NASTAVE NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "DEČJA RADOST" I OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2012i 1/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI SAOBRAĆAJA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI MASU OD 3,5 TONA U ULICI DR SINIŠE STANKOVIĆA U NASELJENOM MESTU PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA VOZILA U ULICI BORE ŠIPOŠA OD ULICE ŽARKA ZRENJANINA DO ULICE TOZE MARKOVIĆA U NASELJENOM MESTU PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA VOZILA U ULICI DUNAVSKOJ NA DELU OD ULICE DRINSKA DO TOPLANE "SODARA" U NASELJENOM MESTU PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA POŽAREVCA U REPUBLICI SRBIJI I OPŠTINE LJUBINJE U REPUBLICI SRPSKOJ, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2012 i 1/2013)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆI I NEGE U KUĆI, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA I UČEŠĆU KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA U TROŠKOVIMA POMOĆI I NEGE U KUĆI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE POTREBA I INTERESA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O RADU I STANDARDIMA SOCIOREHABILITACIONOG KLUBA ZA DECU I MLADE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2013)
Izvor: Paragraf Lex